iemand de militaire eer bewijzen

iemand de militaire eer bewijzen
iemand de militaire eer bewijzen{{/term}}
render someone military honours

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”